Privacy policy

Spread the love

BẢO VỆ BẢO VỆ CÁ NHÂN CỦA WEBSITE
Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của sự riêng tư và cam kết thu được sự tín nhiệm của bạn bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn cao về bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách này áp dụng cho (các) trang web của chúng tôi và phác thảo loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và nhận được, hoàn cảnh mà chúng tôi thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân, các chính sách và thủ tục mà chúng tôi đã xác định về việc sử dụng và lưu trữ của nó và chia sẻ một số loại nhất định thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định, thủ tục bạn nên làm nếu bạn có bất cứ thắc mắc hoặc yêu cầu nào liên quan đến thông tin cá nhân của bạn hoặc chính sách và thủ tục của chúng tôi và người mà những câu hỏi hoặc yêu cầu như vậy cần được hướng dẫn và phương tiện để giao tiếp với người đó.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho các chính sách hoặc hành động của các bên thứ ba liên kết từ trang này và bạn nên kiểm tra trực tiếp với họ vì chính sách và điều khoản của họ sẽ chi phối cách họ xử lý và xử lý thông tin cá nhân.

Trong chính sách này, ‘thông tin cá nhân’ hoặc ‘thông tin nhận dạng cá nhân’ có nghĩa là thông tin về bạn là duy nhất và thực sự hoặc có khả năng xác định bạn là một cá nhân, như tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại của bạn và đó không phải là nếu không có công khai và không phải là một phần của thông tin nhận dạng việc làm của bạn và bao gồm thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi để tạo hoặc sửa đổi một đặt phòng, thiết lập một hồ sơ, truyền thông sở thích cá nhân, tham gia, đáp ứng hoặc tận dụng các ưu đãi đặc biệt, hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng trang web của chúng tôi. Tổng hợp thông tin hoặc số liệu thống kê, ngay cả khi được tổng hợp hoặc thu được từ thông tin cá nhân của bạn và sau đó tổng hợp và pha trộn với thông tin của người khác, không phải là thông tin cá nhân vì nó không xác định bạn hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân cụ thể nào về bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin tổng hợp hoặc thống kê để phục vụ khách hàng và khách hàng của chúng tôi tốt hơn, để nâng cao hiệu quả hoạt động của trang web của chúng tôi và để cải thiện chung cách chúng tôi làm ăn kinh doanh.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để ‘hủy đăng ký’ và sửa đổi hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn và mô tả các cơ hội dưới đây, nhưng bạn có trách nhiệm đảm bảo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi duy trì đầy đủ, chính xác và cập nhật. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên nào khác nếu vì bất kỳ lý do nào bạn không cung cấp cho chúng tôi đầy đủ, chính xác và thông tin hiện tại hoặc bạn không cập nhật thông tin đó một cách kịp thời.

CÁCH BẠN CÓ THỂ CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA CHÚNG TÔI S US DỤNG WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

1. Bằng cách đặt phòng hoặc sử dụng trang web.

2. Bằng cách liên lạc với chúng tôi về việc cung cấp dịch vụ bao gồm bất kỳ hồ sơ, sở thích hoặc yêu cầu đặc biệt nào bạn có thể thực hiện.

4. Bằng cách tham gia vào một sáng kiến ​​tiếp thị, khảo sát hoặc trả lời các ưu đãi đặc biệt chúng tôi có thể gửi cho bạn theo thời gian.

5. Bằng cách đăng ký hoặc bằng cách khác nhập thông tin trên hoặc thông qua trang web của chúng tôi.

Dưới đây chúng tôi sẽ phác thảo loại thông tin được thu thập thông thường trong từng trường hợp, lý do để làm như vậy, chúng tôi dự định sử dụng nó như thế nào và lưu nó như thế nào.

THỰC HIỆN ĐIỀU KHOẢN / ĐIỀN HOÀN THÀNH

Khi thực hiện đặt phòng hoặc sử dụng các biểu mẫu trên trang web, bạn cần phải có thông tin để xác định bạn, liên hệ với bạn và tiến hành mua hàng và yêu cầu của bạn. Thông tin này thường bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, và tùy chọn ngôn ngữ. Nó cũng có thể bao gồm, nếu bạn chọn chia sẻ thông tin đó với chúng tôi, sở thích của bạn về các dịch vụ chúng tôi cung cấp, chẳng hạn như loại phòng, loại giường ngủ và những thứ tương tự. Đôi khi, chúng tôi cũng cung cấp phiếu giảm giá đặc biệt (ví dụ như cho người cao niên hoặc trẻ em) và chúng tôi có thể yêu cầu sinh nhật hoặc các thông tin đủ điều kiện khác để đánh giá tình trạng hội đủ điều kiện của bạn và tiến hành đặt chỗ hoặc tham gia một cách chính xác. Nếu bạn chọn tham gia hoặc tận dụng ưu đãi, gói hàng hoặc dịch vụ khác liên quan đến bên thứ ba,

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để gửi cho bạn cung cấp và thông tin về các dịch vụ của khách sạn và của các bên thứ ba được chọn. Trừ khi chúng tôi đã mô tả trong chính sách này, thông tin cá nhân của bạn sẽ không được trao cho các bên thứ ba này.

Chúng

tôi cam kết cung cấp cho chúng tôi địa chỉ e-mail, tên, họ và mã vùng của bạn. Để đăng ký dịch vụ này, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ e-mail, tên, họ và mã bưu điện. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết được cung cấp trên mọi sản phẩm mà chúng tôi gửi cho bạn. Tất nhiên, nếu bạn đổi ý, bạn có thể đăng ký lại bất cứ lúc nào trong tương lai.